Montrebei

Ovelles del Montsec

Sant Jaume de Cas

Àger

Vilanova de Meià

Ull del Montsec

Sant Pere de Ponts

Santa Maria de Palau de Rialb

Monestir de les Avellanes

Embassament de Santa Anna

Castell de Montsonís

Correcció al document d’Atractius – Natura i Aventura

boto_natura

La versió anterior del Document d’atractius – Natura i Aventura tenia errors en les xifres de superfície dels espais naturals protegits. Ara podeu descarregar la versió corregida